MÄÄRUSED


TINGIMUSTE KIRJELDUS


Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes esitab internetipoes tellimusi Armastus on nagu Tuli ja on tellitud Toote saaja. Klient kasutab veebipoest ostetud Tooteid Love is like Fire oma isiklikeks vajadusteks, töövajadusteks, oma pereliikmete ja lähedaste vajadusteks või muuks otstarbeks.


Müüja – Armastus on nagu tuli, SIA All Logo Chocolate.


Internetipood - veebisait Internetis Interneti-võrgu aadressiga www.milestibairkauguns.lv. Müüja tooted, samuti tellitud Toote tasumise ja kohaletoimetamise tingimused on mõeldud e-poes klientidele.


Veebisait - www.milestibairkauguns.lv


Toode - materjaliüksus, mis on toodetud vastavalt kliendi individuaalsele tellimusele


Tellimus - nõuetekohaselt täidetud Kliendi soov Veebilehel valitud Toote ostmiseks Kliendi poolt näidatud aadressile kohaletoimetamiseks või Müüja kontorisse toimetamiseks, kuhu Kliendil tuleb Tootele ise järgi tulla.


1. ÜLDREEGLID


1.1. SIA All Logo Chocolate on Veebilehe omanik ja haldaja.


1.2. Tellides Toote veebipoe www.milestibairkauguns.lv kaudu, nõustub Klient Toote müügitingimustega (edaspidi - Tingimused), mida selgitatakse allpool.


1.3. Ülaltoodud tingimused, samuti veebilehel avaldatud tooteinfo on avalikult kättesaadavad.


1.4. Kliendi ja Müüja omavahelised suhted on reguleeritud Läti Vabariigi seadusandlusega.


1.5. Müüja jätab endale õiguse Tingimusi muuta.


2. REGISTREERIMINE


2.1. Tellimuse töötlemine on Kliendile kättesaadav veebilehel registreerimisega või ilma.


2.2. Müüja ei vastuta Kliendi registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse ja usaldusväärsuse eest.


2.3. Klient kohustub mitte avaldama oma registreerimisvormis märgitud kasutajanime ja parooli. Kui Klient kahtlustab kasutajanime või parooli avaldamist või kahtlustab selle kasutamist kolmandate isikute poolt, kohustub Klient sellest Müüjat viivitamatult teavitama, saates kirja aadressil [email protected].


Kiri saadetakse registreerimisvormis märgitud elektronposti aadressilt.


3. TELLIMUSE TÖÖTLEMINE JA SELLE TÄITMISE TINGIMUSED


3.1. Tellimust saab Klient töödelda telefoni, e-posti, veebilehe www.milestibairkauguns.lv või iseseisvalt, edastades Müüjale Tellimuse töötlemiseks vajaliku teabe.


3.2. Toote kättesaamise aeg sõltub Kliendi poolt valitud kuupäevast, Kliendi poolt tellimuse õigeaegsest tasumisest, kohaletoimetamise liigist, piirkonnast ja aadressist, vastavast kohaletoimetamise teenusest, mis tagab toote kohaletoimetamise, tööaegadest, tingimustest ei sõltu otseselt Müüjast.


3.3. Veebilehele paigutatud infomaterjalid võivad täielikult kajastada Toote omadusi (sh värvus, mõõdud, tehnilised parameetrid, kuju), kuid peale tellimuse kättesaamist koostab Müüja täiendavalt maketi, mis tuleb Kliendiga kooskõlastada. toote tootmine.


3.4. Kui Müüjal ei ole võimalik Toodet toota, sealhulgas Müüjast sõltumatult, on Müüjal õigus Kliendi Tellimus tühistada, tagastades raha Kliendi kontole, teavitades sellest Klienti ja saates teatise e-posti aadressile, märkis Klient Veebilehel registreerudes.


3.5. Kui Klient tühistab osaliselt või täielikult tasutud tellimuse, mida pole veel teele saadetud, siis tühistatud Tellimuse summat Kliendile ei tagastata.


3.6. Veebipoes www.milestibairkauguns.lv postitatud tootekirjeldused on mõeldud üksnes informatiivsel eesmärgil ning edastatava teabe kasutamine ei tekita külastaja ja Müüja vahel juriidilisi kohustusi. Tootekirjeldus või pilt ei pruugi tegelikule tootele täielikult vastata.


3.7. Veebipoe www.milestibairkauguns.lv omanikud ei võta endale mingit vastutust fotode värviparameetrite edastamise eest Kliendi kuvarile.


4. KOHALETOIMETAMINE


4.1 Kaubad tarnitakse kõikidesse Läti piirkondadesse ja paljudesse teistesse riikidesse.


4.2 Selleks, et Toode jõuaks Kliendini võimalikult kiiresti, teeb Müüja kõik endast oleneva. Teatame aga, et Toodete kohaletoimetamisel võib esineda viivitusi.


4.3 Toote juhusliku kaotsimineku või kahjustumise risk läheb Kliendile üle päeval, mil Klient saab tellimuse kätte.


4.4 Juhtudel, kui Toodet ei tarnita Kliendile kohaletoimetamise ajal posti (kullerteenuse) töötajate süül, hüvitab Müüja Kliendile tasutud Toote väärtuse alles pärast seda, kui Müüja on saanud kinnituse kahju või hüvitamise kohta. postiteenistusest.


4.5 Juhtudel, kui Toode on Kliendile üle antud, kuid halvas seisukorras posti (kullerteenuse) töötajate süül kohaletoimetamise ajal, hüvitab Müüja Kliendile tasutud Toote väärtuse alles pärast Müüjalt kinnituse saamist. kahju või hüvitise eest postiteenistuselt.


4.6 Rahvusvahelise tellimuse korral on Kliendil võimalik oma Toode transpordi ajal kindlustada omal kulul.


4.7 Rahvusvahelise tellimuse puhul saab Klient omal kulul transportimiseks kasutada oma kullerikontot.


4.8 Tellimus toimetatakse Kliendile või isikule, kes P